Facebook

O mnie / About me

Od 2004r. angażuję się w realizację międzynarodowych projektów humanitarnych, rozwojowych i edukacyjnych w sferze medycznej z ramienia Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.

Doświadczenie i wiedzę zdobywam podczas specjalistycznych kursów, konferencji ale przede wszystkim dzięki licznym wyjazdom zawodowym .

Do tej pory miałam okazję pracować i/lub monitorować projekty w wielu krajach Europy, Afryki (Angola, Kenia,  Mauretania, Uganda, Senegal) , w odległej Papui Nowej Gwinei a także w Irackim Kurdystanie i Mjanmie (Birma).

Chęć niesienia efektywnej pomocy  łączę z pasją podróżowania, poznawania ludzi, lokalnych obyczajów i radzenia sobie w krajach całkowicie odmiennych kulturowo  od Polski.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajdują się przede wszystkim epidemiologia i zapobieganie chorobom zakaźnym oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej  w krajach rozwijających się – w szczególności system opieki nad matką i dzieckiem.

Prywatnie jestem miłośniczką trekkingu, jazdy na rowerze, tańców latynoamerykańskich oraz kuchni indyjskiej i z Bliskiego Wschodu.

 


Since 2004 I’m engaged in realization international humanitarian, development and educational projects in the health field provided by Polish Medical Mission Association.

Experience and knowledge I’m getting by participation in specific training and conferences but the most I’m getting from field experience.

I’ve already had opportunity to work and/or monitor the projects in many countries in Europe, Africa (Angola, Kenya, Mauritania, Uganda, Senegal) , in Papua New Guinea but also in Iraqi Kurdistan and Myanmar.

Interests in providing effective development aid I connect with passion of traveling, meeting new people, getting to know local habits and how to exist in totally different cultural environment.

My professional interests are mostly concentrated on epidemiology and prevention of infectious diseases and health care management in developing countries – especially how the system looks like according to the maternal and child health.

Privately I am a enthusiast of trekking, cycling, Latin dances, Indian and the Middle East cuisine.