Facebook

Cały świat tańczy / All the world is dancing

By on 13 Lut 2018 in Uncategorized | 0 comments

Dziś ostatki i z tej właśnie okazji przypomniały mi się te momenty w czasie wyjazdów służbowych czy też prywatnych kiedy zatrzymywałam się na chwilę i wpatrzona jak w obrazek obserwowałam ludzi dla których w danym momencie nie liczyło się nic więcej poza muzyką, tańcem, poruszaniem się w rytm wybijanego taktu.

Nie jestem urodzoną tancerką. Swego czasu nie umiałam zatańczyć „dwa na dwa” na weselach. W poczuciu własnej beznadzieji zapisałam się do szkoły tańca przy AGH.  I świat walców, rytmów latino, foxtrota, paso doble, tango czy jive’a się przede mną otworzył. Później dla własnej przyjemności ćwiczyłam taniec brzucha i latino. Ale to jak miałam trochę więcej czasu 🙂

Teraz cieszę się obserwując jak cały świat tańczy i żyje muzyką. A przynajmniej ta część świata do której mam szczęście zajrzeć.

A czasem jestem zapraszana do tego świata 😉 .

Kenya 2011

Long time ago…Summer dance festiwal 2009

Senegal’s disco in capital of Mauritania 2009

Wedding in Morocco 2008

Myanmar 2017. Fot. Michał Zieliński

Myanmar 2017. Fot. Michał Zieliński

Coastal Papua New Guinea 2015

Tanzania, #kilithon. Fot. Michał Gawron

Turkey 2010

Papua New Guinea 2015, with PMM’s volunteers: Joanna Fąferek and Jerzy Jaskuła

—–

Today is the last day of carnival and  this occasion reminded me of these moments during business or private trips when I paused for a moment and watched as in the picture people for whom at a given moment nothing more counted except music, dance, moving to the rhythm tact.

I’m not a born dancer. At one time, I couldn’t even dance „two to two” at weddings. I decided to joined the dance school at AGH. And the world of waltzes, rhythms of latino, foxtrot, paso doble, tango or jive opened before me. Later, for my own pleasure, I practiced belly dance and latino. But that’s when I had a little more time 🙂

Now I’m happy watching how the whole world is dancing and living with the music. At least that part of the world I am lucky to look into.

And sometimes I’m invited to this world;).

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *